Metroselskabet udsætter at fastsætte Cityringens åbningsdato

Metroen

Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, er inde i slutspurten. En af entreprenørens vigtige milepæle på projektet er imidlertid ikke opnået. Med få måneder igen kræver det en stor indsats fra alle parter at komme i mål til tiden.

De største og mest komplicerede arbejder på Cityringen – som f.eks. tunnelboringerne dybt under jorden og de vanskelige betonkonstruktioner – er for længst overstået. Nu udestår en række arbejder, som er mindre i målestok, men som er afgørende for, at hovedstadens nye metronet kan få den endelige tilladelse til at åbne for passagerer.

En af de vigtige milepæle i slutfasen, og som har afgørende betydning for færdiggørelsen af Cityringen, er den såkaldte RHO-milepælen (Ready for Handover). Ifølge kontrakten skulle den være opnået i slutningen af marts 2019.

Metroselskabet har meddelt entreprenøren CMT, at RHO-milepælen ikke er opnået. Det skyldes, at der fortsat udestår dokumentation for et betydeligt antal tests samt fysiske arbejder på stationerne, som skulle have været gennemført.

“I det store billede er det mindre ting, der mangler, men der er kort tid tilbage til at nå det sidste. Den manglende opnåelse af milepælen vil forsinke Cityringen, hvis det ikke lykkes at optimere det afsluttende arbejde. Det er stadig muligt at åbne som planlagt, hvis alle parter knokler på og leverer en effektiv og koordineret indsats. Lige nu analyserer vi sammen med de to entreprenører, om vi kan optimere det afsluttende arbejde”, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.

Konsekvensen af den manglende opnåelse af milepælen er, at CMT pålægges dagbøder. Dagbøderne vil løbe, indtil CMT har opnået RHO-milepælen. Entreprenøren vil samtidig skulle gennemføre de udestående arbejder i henhold til de indgåede aftaler.

“Det er ærgerligt, at vi ikke kan melde en åbningsdato ud, som vi havde planlagt. Men der er en vigtig milepæl, som ikke er overholdt. Nu skal vi bruge alle vores kræfter på at indhente det manglende arbejde, og det er stadig en mulighed for, at vi kan nå det inden for tidsplanen. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at undgå forsinkelser og prøver derfor at få parterne til hurtigt at kunne samles om en løsning”, siger Henrik Plougmann Olsen.

Metroselskabet vil i de næste par uger i samarbejde med de to entreprenører, CMT og Ansaldo STS, analysere, om der er muligheder for yderligere at optimere gennemførelsen af de resterende arbejder, så den overordnede tidsplan kan bevares. I juni forventer selskabet at kunne offentliggøre et åbningstidspunkt for Cityringen.

Fakta om Cityringen

De 17 nye metrostationer vil forbinde brokvartererne med Frederiksberg og Indre By, og samtidig bliver Cityringen også udbygget med forbindelser til både Nordhavn og Sydhavn. Når Cityringen er åbnet, forventes antallet af rejser i metroen at blive fordoblet med cirka 122 mio. passagerer i 2020.