Ekstraordinært mange ulovlige valgplakater

Københavns Kommune

Med to valgperioder i gang samtidig er der kamp om pladserne, og det betyder også, at reglerne ikke altid bliver overholdt.

Når man bevæger sig rundt i byen, får man næsten det indtryk, at hver eneste ledig centimeter på Københavns lygtepæle, gadetræer og broer i øjeblikket er dækket af en valgplakat. Med to valgperioder i gang samtidig er der kamp om pladserne, og det betyder også, at reglerne ikke altid bliver overholdt.

Københavns Kommune havde mandag den 20. maj, det vil sige. efter de første to ugers valgkamp, registreret 2.701 valgplakater, som var sat op i strid med reglerne, og tallet vokser dagligt. I løbet af de første uger havde kommunens folk taget 2.094 plakater ned, og man knokler for at få bugt med resten. Samtidig vælter det ind med henvendelser fra borgere, som gør opmærksom på flere plakater, der ser ud til at være ulovligt sat op.

‘Der er tale om et ekstraordinært stort antal valgplakater, som skal håndteres, og vi vurderer hver eneste plakat, som vi modtager en henvendelse om. Vi prioriterer vores indsats efter, først og fremmest om plakaterne er trafikfarlige og dernæst om de i øvrigt er hængt op i strid med reglerne eller er hængt op i parker. Vejloven angiver, hvordan plakaterne skal være placeret på gader og stræder, mens det i de grønne områder slet ikke er tilladt at hænge valgplakater op,’ siger enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indsatsen fortsætter frem til ophængningsperioden er afsluttet, og plakaterne skal være nedtaget, det vil sige otte dage efter valgdagen. Den særlige situation i år, hvor der afholdes to valg tæt på hinanden, øger både mængden af valgplakater og kommunens opgave. Forvaltningen har derfor spurgt Vejdirektoratet, om man ekstraordinært kan forlænge fristen for nedtagelse af EP-plakaterne, til folketingsplakaterne skal være fjernet, men det har Vejdirektoratet afvist.

‘Vejdirektoratets tilbagemelding er, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at vi kan dispensere fra tidsfristerne. Derfor skal partierne efter reglerne nedtage EP-valgplakater senest mandag den 3. juni ved døgnets afslutning, mens folketingsvalgplakater skal være fjernet senest 13. juni,’ fortæller Jakob Hjuler Tamsmark.

Det er partiernes ansvar at overholde reglerne og fjerne plakaterne, og forvaltningen vil føre tilsyn og registrere ulovligt ophængte plakater i hele valgperioden, hvorefter det samlede regnskab bliver gjort op. Forvaltningen vil dog først gå i gang med at fjerne for sent nedtagne valgplakater efter 13. juni, hvor fristen for nedtagning af valgplakater til folketingsvalget også er udløbet.

Registrerede valgplakater

Der er frem til 20. maj foretaget 2.701 registreringer af valgplakater, der skønnes opsat i modstrid med reglerne Af disse er foreløbigt 2.094 nedtaget.

  • 530 har været ophængt i strid med Vejlovens regler, fx fordi de har hængt for lavt eller været opsat på unge vejtræer.
  • 77 plakater har været ophængt for tidligt i henhold til ophængningsperioderne.
  • 1.261 har været ophængt i parker og grønne områder, hvor det ikke er tilladt at ophænge valgplakater.
  • 833 plakater har været ophængt, således at de i henhold til Vejloven var til fare eller ulempe for trafikken.

Henvendelser om valgplakater

Forvaltningen har fra den 1. maj 2019 frem til mandag den 20. maj 2019 modtaget følgende antal henvendelser

  • 366 henvendelser via Giv et Praj
  • 100 henvendelser via mail eller telefon

Dertil kommer et større antal pressehenvendelser, herunder SoMe-henvendelser og henvendelser fra politikere med spørgsmål om forskellige aspekter af sagen om valgplakater.