Cityringen åbner i slutningen af september 2019

Metroen

Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, bliver to måneder forsinket og åbner i slutningen af september. Forsinkelsen skyldes, at en af de vigtige milepæle på projektet ikke er opnået. Den præcise åbningsdato meldes ud i juni.

Efter grundige analyser af muligheden for at færdiggøre og optimere de udestående arbejder på Cityringen og fastholde åbningstidspunktet i den oprindelige tidsplan står det nu klart, at Cityringens åbning må rykkes to måneder til slutningen af september.

Forsinkelsen skyldes, at det ikke lykkedes for entreprenøren at nå den såkaldte RHO-milepæl (Ready For Handover), der skulle være opnået i slutningen af marts. Det betyder bl.a., at der udestår en større mængde tests, som er afgørende for sikkerhedsgodkendelsen af systemet. Dermed forsinkes prøvedrift samt arbejdet for assessoren og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Metroselskabet har brugt den seneste tid på at analysere situationen, forsøge at optimere arbejdet og lægge en ny tidsplan sammen med entreprenørerne CMT og Hitachi Rail STS.

”Som vi meldte ud i april, har vi nu lavet en grundig gennemgang og analyse af de udeståender, der er på projektet. Selv om det – i det store billede – er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde. Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september”, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.

Med få måneder igen kræver det fortsat en stor indsats fra alle parter at komme i mål til tiden, så metroens passagerer hurtigst muligt kan få glæde af et helt nyt metrosystem med 17 nye stationer i hovedstaden.

”Vi har sammen med entreprenørerne lavet en opdateret og realistisk tidsplan, der betyder, at Cityringen kan åbne i slutningen af september. Det forudsætter naturligvis, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats for at sikre et kvalificeret grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse. Vi har fuldt fokus på at få gjort Cityringen klar til de mange kunder, der venter og glæder sig til at kunne tage det nye metronet i brug”, siger Henrik Plougmann Olsen.

De økonomiske konsekvenser af forsinkelsen udgør netto ca. 165 mio. kr., som finansieres af Metroselskabet. Fordyrelsen skyldes bl.a. tabte passagerindtægter og forlænget prøvedrift. Beløbet svarer til en forøgelse af anlægsbudgettet på 0,5 pct. Samlet set er udgifterne til Cityringen dermed steget med 10,5 pct. siden den ejergodkendte kontraktindgåelse i januar 2011.

Selskabet håndterer udgiften selv, og der er derfor ikke behov for indskud fra selskabets ejere. Selskabet vil forsøge at få dækket sine ekstraomkostninger som følge af forsinkelsen fra entreprenøren CMT. 

Fakta om Cityringen
De 17 nye metrostationer vil forbinde brokvartererne med Frederiksberg og Indre By, og
samtidig bliver Cityringen også udbygget med forbindelser til både Nordhavn og Sydhavn.
Når Cityringen er åbnet, forventes antallet af rejser i metroen at blive fordoblet med cirka
122 mio. passagerer i 2020.